164 Club of Sweden

018066 1361 xxx/xxx-xxx
I början av 70-talet byggdes en 164 om till ambulansutförande. Roger Larsson i Arvika har bidragit med bilder och viss information.
Den ägdes av bärgning- och ambulansföretaget Strömstadlarm under åren 1970-72. Bilen var en provbil framtagen i ett exemplar av Volvo och byggd av Heinels i Malmö.
Föraren på bilden är Torbjörn Mattson från Strömstad. Han kommer inte ihåg exakt när bilen köptes in men tror att det var 1970. Antagandet grundar sig på att bilen är utrustad med RÖDLJUS. Blåljusreformen kom 1970. Hela 1970 var ett övergångsår - det vill säga att det var tillåtet med både rött ljus och roterande blått.
Vidare efterforskningar har visat att bilen exporterades 11 juli 1983 tillsammans med en 265 Ambulans -76 som gåva från Svenska Röda Korset till Röda Korset i Etiopien. Fraktfartyget hette Franz Stenzer. Där slutar tyvärr alla spår.....
2009-11